Home » Минко Радославов: поборник, просветен деец и държавник by Лъчезар Георгиев
Минко Радославов: поборник, просветен деец и държавник Лъчезар Георгиев

Минко Радославов: поборник, просветен деец и държавник

Лъчезар Георгиев

Published
ISBN : 9789548685054
Hardcover
95 pages
Enter answer

 About the Book 

Проф. д-р Лъчезар Георгиев е автор на 35 научни и художествени книги, на десетки статии и студии, публикувани в научни списания, сборници и самостоятелни научни издания. Голяма част от тях са посветени на проучвания върху книгоиздаването у нас и по света.Преподавател в катедра Библиотекознание и масови комуникации при Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“. Преподавател е в катедра „Книга и общество“ при Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София. Главен редактор е на научното списание „Издател“.