Home » Vägen dit är en väg vi känner by Andreas Forsman
Vägen dit är en väg vi känner Andreas Forsman

Vägen dit är en väg vi känner

Andreas Forsman

Published November 15th 2012
ISBN :
Paperback
266 pages
Enter answer

 About the Book 

Den här boken, eller andaktspostillan som vi kan kalla den, kan fungera riktigt bra till andaktsgrupper eller personlig andakt.Mellan pärmarna finns 30 predikningar som du kan bära med dig i din vardag och som kan hjälpa dig att växa som lärjunge.MoreDen här boken, eller andaktspostillan som vi kan kalla den, kan fungera riktigt bra till andaktsgrupper eller personlig andakt.Mellan pärmarna finns 30 predikningar som du kan bära med dig i din vardag och som kan hjälpa dig att växa som lärjunge. Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord (Rom 10:17) och därför är predikan ovärderlig. Att utöver de vanliga besöken i kyrkan ta sig tid med en andakt i veckan, enskilt eller tillsammans med andra bidrar, till ett djupare trosliv och en vardag där Jesus får vara en naturlig del av livet. Vi som hållit dessa predikningar kommer från en frikyrklig och en svenskkyrklig tradition. Predikningarna utgår från olika teman under kyrkoåret och har hållits i vitt skilda kyrkor och samfund runt om i Norrland vilket också ger innehållet en ekumenisk prägel.